AKTUEL
Giriş Tarihi : 17-03-2023 14:45

Rüyada hapishane görmek ne anlama gelir, neye işarettir? Rüyada hapishane görmenin anlamı nedir?

Rüyada hapishane görmenin anlamı pek çok kişi tarafından farklı anlamlandırılabilir. Rüya tabirleriyle alakalı tüm detaylar haberimizde...

Rüyada hapishane görmek ne anlama gelir, neye işarettir? Rüyada hapishane görmenin anlamı nedir?

Rüyada hapishaneye girdiğini görmek, uzun ömre ve dostlarla beraber bir araya gel­meye işâret eder. Bazen rüyada hapishane görmek, kişiyi tasarruf ve hareketten men eden hastalığa, gururlanmaya, batıl ve boş şeylere itimat edip aldanmaya, bazen de cehenneme işâret eder. Yine rüyada hapishane görmek, itham edil­meye, büyük adamlara yaklaşmaya, kabre, bor­ca, hastalık veya azminde meydana gelen kusur ve tembellik sebebiyle yolculuğu terk ederek oturmaya, fakirlik ve rahatsızlığa işâret eder. Rüyada görülen hapishane, üzüntü ve ke­derdir. Rüyada hapishaneyi tercih ettiğini görmek, günâhtan korunmaya işâret eder. Rüyada hapishaneden çıktığını görmek de hastalıktan şifâ bulmaya işârettir. Hapishanede olan bir kimsenin rüyada hapishanenin kapılarının açılmış olduğunu görmesi, hapislikten kurtulmaya işârettir. Rüyada hapishane içerisinde ışık giren bir pencere görmek veya hapishanenin tavanının gitmiş ve yıldızların meydana çıkmış olduğunu görmek, yine o kişinin hapisten kurtulmasına işâret eder. Rüyada hapishane görmek, misafir için afiyet; hasta için üzüntü ve kedere işârettir. Rüyada bilmediği herhangi bir evde hapse­dildiğini görmek, o evden bir kadınla evlen­meye ve o kadından mal ve evlat sahibi olma­ya işâret eder. Rüyada görülen zindan meçhul ise, bu kere de üzüntü, keder ve gama delâlet eder. Rüyada zindandan çıktığını görmek, zah­met ve meşakkatten, keder ve gamdan kurtul­maya işârettir. Rüyada zindana girip hemen çıktığını gör­mek, arzu ettiği şeye tamamıyla nâil olmağa, sevinç ve sürura delâlet eder. Rüyada görülen hapishane dinî hapishane olursa, rüya sahibinin borca mahkum edilme­sine; eğer siyasî olursa, kötülük ve nifak sebe­biyle meydana gelecek üzüntü, keder ve şid­dete delâlet eder. Rüyada meçhul hapishaneyi görmek, dün­ya ile tabir olunur. Bazen de rüyada hapishane görmek, şid­detli ve meşakkatli hanıma, şiddet ve meşak­kate sebep olan şeylere sükut etmeye ve kötü sözlerden ve manasız söz söylemekten dilini menetmeye, ve düşman tarafından gelecek hileye delâlet eder. Rüyada hapishanede olduğunu görmek, Yusuf aleyhisselâm'ın kıssasına binaen o kim­senin dualarının kabul olmasına, üzüntü ve kederden kurtulmasına işâret eder. Rüyada bir hapishane yaptığını görmek, hak ve doğru yolu gösteren bir zâtla karşılaş­maya, onun mahalle ve şehir halkının o zâta uymaları sebebyle nefsanî arzularını terk ede­rek doğru yola dönmeye işâret eder. Rüyada ölen bir kişinin zindanda olduğunu görmek, o ölünün üzerinde ödenmemiş kul hakkı ve borcu olması sebebyle cehennemde hapis bulunduğuna işâret eder. Rüyada hapishane, cezaevi görmek, hile ve dolandırıcılığa, mahkumiyete, geçim darlığına, yalnızlığa ve bütün bunlardan sonra iyi günler ümit edebileceğinize işarettir. Rüyada hapse girmek, fena, çıkmak veya kaçmak iyi sayılır. Rüyada bir kimsenin hapishane görmesi, kendi­sinin bir takım hatalı işler yapacağına işarettir. Hile ve da­lavere ile tuzağa düşeceği, zorluk ve sıkıntı çekeceğine işaret vardır. Cafer-i Sadık (r.a.)'ın yorumu Kişinin rüyada meçhul (bi­linmeyen) bir hapishane görmesi, üzüntü ve kedere işaret eder. Hapishaneden çıktığını görmek, keder ve üzüntüler­den kurtulmaya işarettir. Bazen da bu rüya, rüya sahibinin ölümüne işaret olarak yorumlanır demiştir.

Başka bir rüya tabircisine göre;

Hem gerçek yaşamda hem de rüyalardır rahatsız eden durumlardan biri hapishanelerdir. Ancak çoğu zaman farklı nedenlerden dolayı insanlar rüyasında hapishane görebilir. Peki rüyada hapishane görmek ne demek? Kısaca ne anlama gelir tüm detayları ile derledik.

Hapishaneye girmek ya da hapishaneden çıkmak ile beraber, bu şekilde birçok farklı rüya değişik zamanlarda görünür. Önemli olan rüyada görülen bu tür durumların gelecek üzerine birtakım olasılıklar sunmasıdır. Böyle durumlarda uzman rüya tabircilerinin yorumlarına bakarak, görmüş olduğunuz rüyanın anlamına öğrenebilirsiniz.

Rüyada Hapishane Görmek

Rüyada hapishane görmek rüya sahibi için sevdiği dostları ve akrabaları ile bir araya gelerek güzel bir vakit geçirmek şeklinde yorumlanır. Aynı zamanda gereksiz hurafelere ve batıl inançlara inanmak suretiyle aldanmaya delalet eder. Bazı durumlarda ise cehenneme işaretten bir rüya olarak öne çıktığını söylemek mümkün.

Rüyada Kendini Cezaevinde Görmek

Rüyada kendini cezaevinde görmek rüya sahibinin birtakım sıkıntı ve sorunlar ile mücadele etmek zorunda kalacağına yorulur. Aynı zamanda bazı borçlar nedeniyle ciddi anında maddi sorunlar meydana gelebileceğine dair delalet eder. Rüya sahibinin kendi işine odaklaması gerektiği ve bu konuda mücadele vermesi gerektiğini anlatan bir rüyadır.

Rüyada Birini Hapiste Görmek

Rüyada birini hapiste görmek rüya sahibinin hayatı konusunda çok ciddi bir karar vermek üzere olduğu ya da olacağı yönünde yorumlanır. Özellikle bu kadar kişinin hayatını önemli oranda etkileyeceğine dair delalet eder. Yaşamanın hem iş hem de özel hayat açısından değişmek üzere olduğuna dair yorumlanır.

Rüyada Hapishaneden Kaçmak

Rüyada hapisten kaçmak Allah'a sığınmak ve aynı zamanda gerekli dini vecibeleri yerine getirmek şeklinde işaret eder. Hak yolunda bir yaşam sürmek ile beraber, manevi yönünü daha fazla ortaya çıkarmak biçiminde rivayet edilmektedir.

Rüyada Hapse Girdiğini Görmek

Rüyada hapse girdiğini görmek rüya sahibinin sağlıklı ve uzun ömürlü bir yaşam süreci üzerine yorumlanır. Özellikle eğer birtakım sağlık sorunları var ise bunları yakın zamanda atlatacağına ve şifa bulacağı yönünde yorumlanır. Uzun zamandır hasret kalınan dostlarla güzel bir vakit geçirmek, günahlardan arınmak ve Allah'a sığınmak gibi durumlar üzerinden delalet eder.

Rüyada Hapisten Çıktığını Görmek

Rüyada hapisten çıktığını görmek rüya sahibinin birtakım kader ve sorunlar ile mücadele etmek zorunda kalabileceğini dair delalet eder. Ancak özellikle kendi mücadelesi ve sorumluluğu ile beraber bu problemlerden yakın zamanda kurtulacağına rivayet edilmektedir. Rüya sahibi için hem olumlu hem de olumsuz şekilde ele alınan rüyalar içerisinde öne çıkar.

Elif ÇelikElif Çelik